مجموعه فرهنگی مطاف فارس

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی مطاف فارس

پلاک شناسایی گروه: 208782171727

نام مسئول موسسه : علی رضا فتاحی

شماره تماس مدیر : 09173162610

حوزه فعالیت : آموزشی- فرهنگی – اجتماعی

آدرس موسسه : شیراز، بلوار آزادی، پل باغ صفا، خیابان استاد دیرین

سال تاسیس : 1399

اهداف تشکیل گروه :
تولید فعالیت های فرهنگی و آموزشی در موضوع حقوق شهروندی
برقراری ارتباطات بین اقشار مردم برای مطالبه گری و استیفای خقوق شهروندی

اعضای شورای مرکزی:
علی رضا فتاحی
سید احد امامی
زهرا حمزوی زرقانی
مهدی مومن زاده
سیده عذرا پور سلطانی
سید محمد جعفر انجوی نژاد
سیده مریم الشریعه رضا زاده

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.