مجموعه فرهنگی مها

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی مها

پلاک شناسایی گروه: 207984603236

نام مسئول موسسه : محمد جعفری

شماره تماس مدیر : 09178212721

حوزه فعالیت :  فرهنگی – آموزشی

آدرس موسسه : شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، جنب آرامگاه نور

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
کسب تخصص فنی مرتبط با رویکرد فیلم سازی
تولید آثار در حوزه های مختلف و قالب های گوناگون
تربیت نیروی متعهد و متخصص

اعضای شورای مرکزی:
محمد جعفری
مسعود هوشیار
محمد علی یزدانی

شبکه های اجتماعی گروه

صفحه اینستاگرام

نظرات بسته شده است.