مجموعه فرهنگی ندای حقیقت

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی ندای حقیقت

پلاک شناسایی گروه: 207844576776

نام مسئول موسسه : محمد حسین صنعت نیای جهرمی

شماره تماس مدیر : 09175627856

حوزه فعالیت :  فرهنگی – انقلاب اسلامی – تربیتی

آدرس موسسه : شیراز، دانشگاه شیراز، خوابگاه مفتح

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
آگاه سازی عمومی افراد جامعه نسبت به حقوق خود
آگاه سازی وبصیرت افزایی جامعه نسبت به حوادث سیاسی و اجتماعی
آگاه سازی و فرهنگ سازی اسلام ناب محمدی در جامعه
ترویج حس انقلاب گرایی بین جوانان

اعضای شورای مرکزی:
محمد حسین صنعت نیای جهرمی
مهرداد عباسی
یحیی میرزاده
علیرضا خوانساری
محسن قاسم عسگری

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.