مجموعه فرهنگی نوش دارو

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی نوش دارو

پلاک شناسایی گروه: 204849905912

نام مسئول موسسه : علی صفی خانی

شماره تماس مدیر : 09175655941

حوزه فعالیت :  اجتماعی – آموزشی

آدرس موسسه : شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
آموزش مسائل اعتقادی، فلسفی، روانشناسی و علوم اجتماعی
آموزش مهارت های زندگی
کمک به ارتقاء سطح اطلاعات عمومی دانش آموزان و دانشجویان

اعضای شورای مرکزی:
علی صفی خانی
حسین ذاکری
علی صادقی
سید محمد هاشمی
سید اسماعیل عظامی اصل

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.