مردی چنین میانه میدانم آرزوست

مردی چنین میانه میدانم آرزوست

بعثی ها تعجب کرده بودند. باور نمی کردند وزیر نفت ایران را اسیر کرده باشند. برای سرکشی از خطوط انتقال نفت از خط مقدم هم عبور کرده و از دل عراقی ها سر درآورده بودند.
سرهنگ عراقی با فرمانده اش تماس گرفته بود و می گفت: یک نفر  رو اسیر کردیم که می‌گه وزیر نفت ایرانه.
جای وزیر مگر وسط معرکه جنگه؟

شهید محمد جواد تندگویان _ وزیرنفت

نظرات بسته شده است.