کتاب «مبانی آینده‌پژوهی» علم انسانی برای عصر جدید

کتاب، «مبانی آینده‌پژوهی» اثر وِندِل بِل استاد ممتاز دانشگاه یِیل ایالات متحده

کتاب «مبانی آینده‌پژوهی»

اولین کتاب، «مبانی آینده‌پژوهی» اثر وِندِل بِل استاد ممتاز دانشگاه یِیل ایالات متحده و از جامعه‌شناسانی است که سهم ویژه‌ای در شکل‌گیری و گسترش دانش آینده‌پژوهی داشته است. وی پس از چهار دهه فعالیت علمی و تحقیقاتی در دانشگاه‌های آمریکا و حضور در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه پس از جنگ جهانی دوم در برخی کشورهای در حال توسعه، حاصل مطالعات و تجربیات خود را در کتاب مبانی آینده­پژوهی نگاشته است و امروزه به عنوان یکی از چهره‌های جهانی در حوزه آینده‌پژوهی شناخته می‌شود.

نسخه انگلیسی این کتاب در دوجلد منتشر شده و جلد اول آن با عنوان «مبانی آینده پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش، علم انسانی برای عصر جدید» توسط آقای دکتر مصطفی تقوی و محسن محقق به فارسی ترجمه شده است.

کتاب در یک نگاه

وندل بل در این کتاب ابزارهای فکری آینده‌پژوهان را در کنار هم گردآوری کرده و نه تنها روش‌ها بلکه ماهیت، مفاهیم، نظریه‌ها و نمونه‌های این حوزه از علم را توصیف و توضیح می‌دهد. جلد اول که مشتمل بر شش فصل است، به تاریخچه، اهداف، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آینده‌‌پژوهی و جلد دوم به مباحث ارزش‌ها در آینده‌پژوهی، عینیت و جامعه‌ی آرمانی می‌پردازد. در بخش پایانی نویسنده می‌کوشد که با توجه به مباحث مطرح شده راهکارهایی برای توسعه تفکر آینده‌اندیشی در میان افراد و جوامع به منظور نیل به جامعه‌ای نیک پیشنهاد نماید.

اهداف کتاب

کتاب «مبانی آینده‌پژوهی»، پنج هدف اصلی بل را در این دوجلد نمایان ساخته است.

  1. نشان می‌دهد که مطالعات آینده‌ها، مانند سایر زمینه‌های علمی از انسان‌شناسی تا جانورشناسی، به عنوان یک فعالیت فکری در فضایی قابل شناسایی وجود دارد.
  2. کتاب به عنوان ابزار اصلی تدریس می‌تواند برای دوره‌های تخصصی در آینده پژوهی استفاده شود.
  3. تفکر متخصصان در سایر رشته‌ها را به سمت آینده سوق می‌دهد.
  4.  به گفته بل این کتاب، مشارکتی در توسعه‌ و بهبود هرچه بیشتر مطالعات آینده‌ها است و
  5. ابزاری برای توانمندسازی هم مردم عادی و هم رهبران فراهم می‌آورد تا به شیوه‌هایی عمل کنند که آینده‌های بهتری برای خود و جوامع خود ایجاد نمایند.

مبانی آینده پژوهی

نظرات بسته شده است.