مکتب احیاء هنرهای آیینی و میراث نمایشی

نام گروه تخصصی : مکتب احیاء هنرهای آیینی و میراث نمایشی

پلاک شناسایی گروه: 202684174397

نام مسئول موسسه : سعید کریمی

شماره تماس مدیر : 09179350046

حوزه فعالیت : فرهنگی- هنری

آدرس موسسه : شیراز

سال تاسیس : 1399

اهداف تشکیل گروه :
احیاء و نشر هنرهای آیینی مانند پرده خوانی، نقالی و تعزیه و …
تربیت نسل منتظر و توجه ویژه به شکوفایی استعدادهای انسانی
توجه و ترویج هنرهای دینی در جامعه خصوصا جامعه مخاطب کودک و نوجوان

اعضای شورای مرکزی:
سعید کریمی
محمدامین اسکوردی
زهرا اسدی

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.