نشست مشترک دبیر بانوان سراج استان فارس با عضو شورای اسلامی شهر شیراز

نشست مشترک دبیر بانوان سراج استان فارس با عضو شورای اسلامی شهر شیراز
 در ادامه تعاملات و رایزنی های دبیر جامعه زنان سازمان سراج استان فارس، نشستی تخصصی با رویکرد رسانه ای و اندیشه ورزی در دفتر سرکار خانم خواست خدایی عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

در این نشست که با استقبال خوب اعضای شورای شهر و در راستای برنامه ریزی های راهبردی سال جدید بود، مقرر شد کارگروهی تخصصی در حوزه زنان و خانواده ایجاد شده تا با اندیشه ورزی در مسائل شهرستانی به ارائه طرح و پیشنهاد جهت مطرح شدن در شورای شهر بپردازد، همچنین مقرر شد با در اسرع وقت به صورت ماهانه نشست های کمیته خانواده و بانوان با حضور اعضای موثر فکری و فرهنگی شیراز برگزار گردد.

نظرات بسته شده است.