نشست هم اندیشی مجامع تخصصی با مدیران صداوسیمای مرکز فارس

روز سه شنبه 25 خردادماه 1400 دبیران برخی از مجامع تخصصی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس با ریاست سازمان صدا و سیمای مرکز فارس و مدیران بخش های مختلف آن دیدار نمودند.

در این دیدار که به میزبانی سازمان صدا و سیما برگزار می گردید با توجه به نزدیکی ایام انتخابات زمینه های هم افزایی محتوایی جهت تشویق و ترغیب مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در مورد چگونگی هم افزایی بیشتر پیشنهادات و ایده هایی مطرح گردید.

معاونت های راهبردی ، شبکه سازی و مجامع کتاب ، جمعیت ، بین الملل ، هنرمندان و نماینده خانه فیلم سازان در این دیدار حاضر بودند.

در پایان جهت ایجاد ارتباطات سازمان یافته تر و تسهیل پروژه ها و عملیات ها مشترک بین جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس با سازمان صدا و سیمای مرکز فارس مقرر گردید این جلسات ادامه یابد.

تصاویر این دیدار :
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس
دیدار با ریاست سازمان صدا و سیمای فارس

نظرات بسته شده است.