پویش مشق احسان در شهرستان سروستان

پویش مشق احسان در شهرستان سروستان توسط جبهه فرهنگی شهرستان سروستان با همکاری مدیران مدارس، گروه های جهادی و هییت های مذهبی اقدام به شناسایی دانش آموزان نیازمند و اهدا لوازم التحریر به آنها نموده است.

نظرات بسته شده است.