پویش مشق احسان در شهرستان کوار

پویش مشق احسان در شهرستان کوار:
توزیع ۱۲۴ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مستضعف شهرستان کوار

جبهه فرهنگی شهرستان کوار با همکاری رابطین خود در شهر کوار و بعضی از روستاهای شهرستان اقدام به شناسایی دانش آموزان نیازمند و توزیع بین آنها نموده است.
تعداد ۱۰۰ بسته بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و ۲۴ بسته (با کمک خیرین شهرستان) بین دانش آموزان مقطع دبیرستان و دانشجویان کم برخوردار توزیع شد.

این بسته ها در بین شهر کوار، شهر طسوج، روستاهای نوروزان، ارباب سفلی، ارباب علیا، آباده، دهشیب، کوار کهنه، باغان، دشتک و قصراحمد توزیع گردید.

نظرات بسته شده است.