کارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اعتیاد در محله مهدی‌آباد

کارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اعتیاد در محله مهدی‌آباد:
کارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اعتیاد در محله مهدی‌آباد که به همت دفتر تهسیلگری و توسعه محلی مهدی‌آباد و با حضور اعضای قرارگاه تحول اجتماعی استان فارس صورت گرفت.

نظرات بسته شده است.