کتاب های پیشنهادی ؛ آقای عبدالرسول معتضدیان

مسئول سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای عبدالرسول معتضدیان :

کفش باز (فیل نایت)

مسئولیت و سازندگی (مرحوم صفایی حائری)

حرکت ( مرحوم صفایی حائری)

خط انتقال معارف ( مرحوم صفایی حائری)

اثر مرکب (دارن هاردی)

ابنبات هل دار (مهرداد صدقی)

پدر پول دار پدر بی پول (رابرت کیوساکی)

۱۷ اصل کار تیمی ( جان ماکسول)

از هیچ تا همه چیز خاطرات مدیر استار باکس ( هاوارد شولتز)

سلام بر ابراهیم

نظرات بسته شده است.