کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد جعفری

تهیه کننده و کارگردان

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد جعفری:

( فعال فرهنگی ،تهیه کننده، کارگردان و مستند ساز، مسئول موسسه مها فیلم)

مسئولیت و سازندگی ( علی صفایی حائری)

مستند شناسی از نظریه تا گونه شناسی (آرین طاهری)

ماجرای فکر آوینی (وحید یامین پور)

دعبل و لطفا (مظفر سالاری)

آیین تنظیم قراردادها (بهمن کشاورز)

رهبری عملگرا (کریس بردی و مایک فورد ترجمه :امیر حسین فاضلی مقدم)

مجموعه کامل اشعار ( قیصر امین پور)

گامی در مسیر تربیت اسلامی (رجبعلی مظلومی)

بهشتی از زبان بهشتی (فرامرز شجاع حسینی)

مجموعه کتب ادب الهی (آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی)

تصمیم گیری در مدیریت (ترجمه دکتر منوچهر حاضر)

تا خمینی شهر ( خاطرات مجاهد انقلابی مرحوم حاج عبداله والی)

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد جعفری

نظرات بسته شده است.