کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مرتضی علیشاهی

فعال فرهنگی اجتماعی و مدیر فضای مجازی حوزه های علمیه فارس

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مرتضی علیشاهی :

مجموعه کتب آیت الله حائری شیرازی (تفکر، تعلق، تحجر گرایی، نماز، تربیت دینی کودک، آیینه تمام نما، حکومت جهانی خدا، با علی در صحرا)

مجموعه کتب اخلاق ربانی  ( آیت الله آقا مجتبی تهرانی حدود 30 جلد)

مجموعه سلوک عاشورایی ( آیت الله آقا مجتبی تهرانی)

تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا، ۲ جلد (جمعی از نویسندگان)

رحمت واسعه (آیت الله محمد تقی بهجت)

مجموعه کتب دکتر موسی حقانی (تاریخ معاصر ایران، بصیرت تاریخی، مشروطه شناسی)

اسرار آل محمد صلی الله و علیه و آله و سلم ( اسماعیل انصاری زنجانی)

مجموعه کتب؛ معاد، عدل الهی، نگاه سوم به جبر و اختیار (محمدحسن قدردان قراملکی)

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مرتضی علیشاهی

 

نظرات بسته شده است.