کتاب های پیشنهادی ؛ سعید کریمی

فعال فرهنگی هنری، گرافیست

کتاب های پیشنهادی آقای سعید کریمی

غزلیات (شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی، چهارجلدی( هانری کربن)
حقیقت و زیبایی ( بابک احمدی)
غنا و موسیقی (آیت الله سید علی خامنه ای)
زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام ( علامه محمد تقی جعفری)

اخبات ( استاد علی صفایی حائری)
امام شناسی (علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی)
لیلی نام تمام دختران زمین است ( عرفان نظر آهاری)
یک عاشقانه آرام (نادر ابراهیمی)
شرق بنفشه (شهریار مندنی پور)

نظرات بسته شده است.