کتاب های پیشنهادی ؛ سید رضا متولی

رزمنده دلاور دفاع مقدس و روایتگر و راوی فعلی

کتاب های پیشنهادی آقای سید رضا متولی

رازقطعنامه (کامران غضنفری)
هنراهل بیت ع( سیدحسن منتظرین)
شبیه صدام (میخائیل رمضان) ترجمه محمدنبی ابراهیمی
آرزوی فرمانده (مجیدایزدی)
فرهنگ جهاد وشهادت در پیام ها و نامه های امام خمینی ره( رسول سعادتمند)

انسان ۲۵۰ ساله (بیانات رهبری)
اشلو و رازتپه جاویدی (اکبر صحرائی)
خصایص الحسینیه (شیخ جعفرشوشتری)
تماشاگه راز (شهید مطهری)
سرّسَر( نجمه طرماح)

نظرات بسته شده است.