کتاب های پیشنهادی ؛ محمد طاهری

فعال فرهنگی، فعال حوزه بین الملل

کتاب های پیشنهادی آقای محمد طاهری

مردی در تبعید ابدی (نادر ابراهیمی)
مرد رویاها( سید مهدی شجاعی)
آغازی بر یک پایان ( سیدمرتضی آوینی)
دا (سیده اعظم حسینی)
ملت عشق (الیف شافاک)

قلعه حیوانات ( جرج اورول)
بادبادک باز (خالد حسینی)
من او(رضا امیرخانی)
هفت روز آخر (محمد رضا بایرامی)
کتاب های نیمه پنهان ماه انتشارات روایت فتح

نظرات بسته شده است.