کسب عنوان مرکز برتر توسط سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس

کسب عنوان مرکز برتر توسط سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس:

در حاشیه نشست دبیران استانی سازمان فضای مجازی سراج در مشهد مقدس، از مرکز سراج فارس به عنوان مرکز برتر تقدیر بعمل آمد.
استان های تهران، فارس، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل 5 استان برتر در حوزه های مختلف، به عنوان مراکز استانی برتر در سال 1399 انتخاب شدند و از دبیران این استان ها تقدیر بعمل آمد.

نظرات بسته شده است.