گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تحول اجتماعی کشور

این جلسات در تاریخ یکشنبه هفتم دیماه 1399 در محل ستاد فارس و محلات حاشیه شهر شیراز برگزار گردید.

قرارگاه تحول اجتماعی فارس با همکاری جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس طی سال گذشته با حضور میدانی در ده محله واقع در حاشیه شهر شیراز اقداماتی را در جهت شناسایی آسیب های اجتماعی و فرهنگی محلات ده گانه شهرک سعدی ، ده پیاله و شیخ علی چوپان ، بولوار اتحاد ، مهدی آباد ، سلطان آباد ، کوشک میدان، سهل آباد و سنگ سیاه و گلکوب انجام داده است و با برنامه ریزی و ایجاد هم افزایی بین دستگاه های خدمت رسان استانی و خیرین محلی و حمایت و پشتیبانی قراگاه مرکزی تهران امیدوار است که گامی هر چند کوتاه در برطرف کردن آسیب های اجتماعی واقع در این محلات بردارد.

در همین راستا حجت الاسلام محمدی دبیر اجرایی قرارگاه تحول اجتماعی کشور ، حجت السلام توحیدی منش دبیر کارگروه خانواده قرارگاه تحول اجتماعی کشور و آقای عباسی رابط کارگروه اشتغال قرارگاه تحول اجتماعی کشور به منظور بررسی پیشرفت امورات قرارگاه تحول اجتماعی فارس و ایجاد هم افزایی و همدلی بیشتر با اعضا و ستاد استان روز یکشنبه هفتم دیماه 1399 در شهر شیراز حاضر شدند و پس از جلسه با اعضای قرارگاه تحول فارس به بازدید میدانی از برخی از محلات پرداختند.

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه با اعضای قرارگاه تحول فارس در دفتر جبهه فرهنگی فارس

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه حجت الاسلام توحیدی منش رابط خانواده قرارگاه کشور با حجت الاسلام آدینه راابط خانواده فارس

 

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه حجت الاسلام محمدی رابط اجرایی قرارگاه فارس با آقای مهرفر رابط ورزش فارس
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه آقای عباسی رابط اشتغال قرارگاه تحول اجتماعی کشور با دکتر سهیل نادری دبیر قرارگاه تحول فارس در محله شهرک سعدی
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
دیدار از محله سنگ سیاه و گل کوب و جلسه با شورای تحول اجتماعی محله
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه و دیدار از کارگاه خیاطی محله ده پیاله و شیخ علی چوپان
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه با شورای تحول اجتماعی محله ده پیاله و دیدار از کارگاه خیاطی محله
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه با شورای تحول اجتماعی محله ده پیاله و دیدار از کارگاه خیاطی محله
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه با شورای تحول اجتماعی محله بولوار اتحاد و بازدید از کارگاه خیاطی در محله

 

گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
جلسه با شورای تحول اجتماعی محله بولوار اتحاد و بازدید از کارگاه خیاطی در محله
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
زیارت قبور شهدا در گلزار شهدای شیراز واقع در محله ده پیاله – آرامگاه شهید عباس دوران
گزارش تصویری جلسات قرارگاه تحول اجتماعی فارس با رابطین قرارگاه تهران
زیارت قبور شهدا در گلزار شهدای شیراز واقع در محله ده پیاله – آرامگاه شهید عباس دوران

نظرات بسته شده است.