مرور رده

پویش ها

پویش ایده پردازی محرم

از سوی ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان فارس پویش «ایده پردازی محرم» راه اندازی و علاقه مندان و دغدغه مندان می توانند ایده و طرح خود را جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این ایام با توجه به شیوع کرونا ارسال کنند. خرمشکوه مسئول پویش «ایده…