مرور

زیبایی شناسی تدوین

دوره آموزش مقدماتی تدوین با نرم افزار پریمایر؛ استاد مهدی صدیقی

دوره آموزش مقدماتی تدوین با استفاده از نرم افزار پریمایر در ماه های شهریور و مهرماه 1399 توسط مرکز رسانه جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی و با همکاری سازمان بسیج دانشجویی و سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس طراحی و برنامه ریزی گردید.…