نشست شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان با مسئول بسیج فرهنگیان فارس

بسمه تعالی
جلسه شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس با مسئول بسیج فرهنگیان استان فارس برگزار شد .

در این جلسه ابتدا هر یک از معاونت ها فرهنگیان جوان به ارائه گزارش از ظرفیت های ایجاد شده در سطح استان پرداخته و برنامه های پیش رو در سطح تشکل را شرح دادند .
در ادامه دکتر جوکار مسئول بسیج فرهنگیان ضمن برشمردن ویژگیهای جوان انقلابی ،آموزش و پرورش را دارای نقشی بی بدیل در انسان سازی دانسته و معلم انقلابی تحول آفرین را به عنوان افسر سپاه پیشرفت دارای نقش تمدن ساز عنوان کردند و ضرورت اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را متذکر شدند .

سپس ایشان از ایجاد بستر فرهنگیان جوان در سطح استان فارس ابراز خرسندی و امیدواری کرده و ضمن اعلام حمایت بر شکل گیری همکاری مشترک بین جمعیت فرهنگیان جوان و بسیج فرهنگیان تاکید نمودند .

نظرات بسته شده است.