ترسیم سند چشم انداز مجامع تخصصی فرهنگیان جوان استان فارس

در جمع دبیران و قائم مقام خواهر مجامع تخصصی فرهنگیان جوان کشور در قالب کارگاه ثبت تجربه انجام پذیرفت:

ترسیم سند چشم انداز مجامع تخصصی فرهنگیان جوان استان فارس با محوریت برنامه درسی، راهبری و مدیریت تربیتی
توسط مرتضی کریمی مسئول مجامع تخصصی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

در این نشست مرتضی کریمی ضمن ارائه گزارش از فعالیت های سالانه جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس، برنامه های پیش روی مجامع تخصصی فرهنگیان جوان را تشریح کرد.

تدوین نظام مسائل آموزش و پرورش، چاپ کتاب با موضوع تجربه نگار مدارس تحولی استان فارس، تهیه اطلس فرهنگی و تربیتی استان فارس و.. از برنامه های پیش روی جمعیت فرهنگیان جوان در سال جاری است .

نظرات بسته شده است.