تدوین سند نظام مسائل آموزش و پرورش استان فارس

این سند که به همت مرکز مطالعات جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس تدوین گردیده به شناسایی دقیق و علمی معضلات حوزه تعلیم و تربیت و همچنین ارائه راهبرد مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای رفع چالش‌های حوزه آموزش و پرورش پرداخته است.

سند نظام مسائل آموزش و پرورش در دو سرفصل ملی و استانی تدوین گردیده و جهت نگارش و صورت بندی آن از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در سطح استان و کشور استفاده گردیده است .

نظرات بسته شده است.