مرور برچسب

آباده

پویش مشق احسان در شهرستان کوار

پویش مشق احسان در شهرستان کوار: توزیع ۱۲۴ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مستضعف شهرستان کوار جبهه فرهنگی شهرستان کوار با همکاری رابطین خود در شهر کوار و بعضی از روستاهای شهرستان اقدام به شناسایی دانش آموزان نیازمند و توزیع بین آنها…