مرور برچسب

آتش بدون دود نادر ابراهیمی

کتاب های پیشنهادی ؛ رضا پیران

?کتاب های پیشنهادی آقای #رضا_پیران برای خرید در طرح پاییزه کتاب (فعال فرهنگی مدیر کتاب فروشی کتاب داستان شیراز) اینکه از یک عاشق کتاب بخواهی که 10 کتاب خوب معرفی کند کار را به شدت برای او سخت کرده ای ، آقای پیران با مقدمه ای نسبتا طولانی…