مرور برچسب

آزاد سازی سوسنگرد

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر کاظم پدیدار

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای دکتر کاظم پدیدار از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت آزادسازی سوسنگرد و تحلیل و بررسی شخصیت شهید علی اکبر پیرویان از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو…