مرور برچسب

آشنایی با صادرات

چرا صادرکننده نشویم؟!

سازمان فضای مجازی فارس با همکاری موسسه بین المللی امتداد برگزار می نماید: چرا صادرکننده نشویم؟! سر فصل هایی که در این دوره ارائه می شود: • صفر تا صد صادرات • چگونه با سرمایه کم صادرات کنیم؟ • به چه کشورهایی صادرات انجام دهیم؟ •…