مرور برچسب

آقای داوود میرنژاد

مصاحبه آقای داوود میرنژاد ، دبیر جبهه فرهنگی استان هرمزگان

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های…