مرور برچسب

آمارها به روایت کاریکاتور

بسته محتوایی پیرامون گرامیداشت انقلاب اسلامی

40 کاریکاتور متناسب با دغدغه های انقلاب سیری از «آنچه بودیم» «به آنچه رسیدیم» و «آنچه باید باشیم». در این مجموعه، ایران خاتون بانویی چارقدپوش است که مام میهن را متبادر می کند و به یاری فرزندان خود می شتابد. فرزند ناخلفی هم دارد با…