مرور برچسب

آمنیوسنتز

امروز سقط کردن بچه حکم آب خوردن را پیدا کرده

امروز سقط كردن بچه حكم آب خوردن را پیدا كرده ... می گویند «ما نمی توانیم بچه ی زیاد را بزرگ كنیم» یا «كشور تحمل نفوس خیلی زیاد را ندارد» ... قرآن راجع به عرب جاهلیت می گوید: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . فرقی…