مرور برچسب

آموزش زبان ویژه کنشگران بین المللی

کارگاه سه ماهه آموزش مکالمه عربی

پیش از ثبت نام، آزمون تعیین سطح را تکمیل نموده و جهت ثبت‌نام و واریز وجه منتظر خبر از جانب موسسه بمانید... ثبت نام آزمون تعیین سطح ➖➖➖➖➖ کارگاه *سه ماهه آموزش مکالمه عربی فصیح به صورت آنلاین با رویکرد کنشگری بین المللی مزایای کارگاه:…