مرور برچسب

آموزش عربی

دوره شش ماهه مکالمه عربی

مجمع بین الملل فارس با همکاری سازمان سراج مرکز فارس برگزار می نماید. دوره شش ماهه مکالمه عربی به صورت کارگروهی ویژه علاقه مندان به فعالیت های بین المللی سر فصل هایی که در این دوره ارائه می شود: روش تعامل با کاربران عذب زبان…