مرور برچسب

آموزش و پرورش

حکمرانی و پرورش حججی ها!!!

بسم الله الرحمن الرحیم   امام بزرگوار ما پس از پیروزی رزمندگان در عملیات طریق القدس، پیامی صادر کردند که آن زمان همگان را به تعجب واداشت ! همه توقع داشتند كه امام در آن پیام بگویند این پیروزی‌ كه شما به دست آوردید، فتح‌الفتوح است و از آن…