مرور برچسب

آموزش پریمیر

دوره آموزشی مقدماتی تدوین با نرم افزار پریمیر

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می کند. دوره آموزشی مقدماتی تدوین با نرم افزار پریمیر استاد دوره: جناب آقای مهدی صدیقی می باشد. این دوره در قالب 15 جلسه حضوری در 10 جلسه و با ظرفیت محدود و از تاریخ 10 شهریور ماه 99 برگزار…