مرور برچسب

آینده پژوهی جمعیت

فیلم کارگاه آینده پژوهی فرهنگی اجتماعی با تکیه برمسئله جمعیت

کارگاه آینده پژوهی فرهنگی اجتماعی با تکیه برمسئله جمعیت این کارگاه آموزشی که ویژه فعالان حوزه جمعیت برنامه ریزی گردیده بود روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 با حضور سرکارخانم دکتر مریم اردبیلی آینده پژوه و کارشناس جمعیت و حجت الاسلام دکتر…