مرور برچسب

آینه تمام نما آیت الله حائری

کتاب های پیشنهادی ؛ علی رضا رحمانی

?کتاب های پیشنهادی آقای #علیرضا _رحمانی برای خرید در طرح پاییزه کتاب (فعال فرهنگی مدیر پاتوق کتاب شیراز) ?مدیر مدرسه (جلال آل احمد) ?من او(رضا امیرخانی) ?درباره غرب (رضا داوری اردکانی ) ?دیلماج ( حمیدرضا شاه آبادی ) ?حکایت دولت و…