مرور برچسب

آینه داران آفتاب

کتاب های پیشنهادی ؛ سید جلیل موسویان

?کتاب های پیشنهادی آقای #سید_جلیل_موسویان برای خرید در طرح پاییزه کتاب (فعال فرهنگی ، شاعر آیینی و نویسنده ) ? پس از بیست سال (سلمان کدیور) ?بعثت بدون وحی(حشمت الله قنبری) ? راهیان کوی دوست( ایت الله مصباح یزدی) ?فرهنگ سوگ شیعی…