مرور برچسب

ابراهیم عزیزی

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر ابراهیم عزیزی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای ابراهیم عزیزی از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .روایت مجاهدت ها و دلاوری های شهید حاج رسول استوار محمود آبادی از اهم مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای…