مرور برچسب

احمد خدایی نصر

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم):قسمت هشتم؛ دکتر محمد علی جلالی نسب و دکتر احمد خدایی نصر

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر سعید بختیاری به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت هشتم به بررسی…