مرور برچسب

اخبار

دوره تخصصی مقابله با اغتشاشات اطلاعاتی و اخبار جعلی

مرکز مقابله با شایعات سایبری با همکاری مرکز آموزش های تخصصی و حرفه ای خبرگزاری فارس برگزار می نماید. دوره تخصصی مقابله با اغتشاشات اطلاعاتی و اخبار جعلی سر فصل هایی که در این دوره ارائه می شود به شرح زیر می باشد. اخبار جنگی و…