مرور برچسب

ازدواج خوب

همایش “یک ازدواج خوب”

همایش رایگان - نذر علمی  با هدف سلامت اجتماعی هموطنان همایش "یک ازدواج خوب"  انتخابی از جنس آگاهی و عشق چگونه نیمه گمشده ام را پیدا کنم ؟ چگونه انتخاب کنیم که پشیمان نشویم ؟ چگونه بهتر همدیگر را بشناسیم ؟ معیارهای صحیح ازدواج چیست…