مرور برچسب

استاد شهید مطهری

امروز سقط کردن بچه حکم آب خوردن را پیدا کرده

امروز سقط كردن بچه حكم آب خوردن را پیدا كرده ... می گویند «ما نمی توانیم بچه ی زیاد را بزرگ كنیم» یا «كشور تحمل نفوس خیلی زیاد را ندارد» ... قرآن راجع به عرب جاهلیت می گوید: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . فرقی…