مرور برچسب

استاد مهدی صدیقی

دوره آموزشی مقدماتی پریمیر

تذکرات : 1- تکمیل این فرم به منزله ارسال درخواست برای شرکت در دوره آموزش مقدماتی پریمیر در شیراز می باشد . 2- این دوره آموزشی شامل 15 ساعت آموزش حضوری و طی 10 جلسه می باشد. 3- حداقل سن برای شرکت کنندگان 17 و حداکثر 40 در نظر گرفته شده…