مرور برچسب

استارتاپ

آغاز اجرای طرح مجموعه رویدادهای نسل نو

آغاز اجرای طرح " مجموعه رویدادهای نسل نو " در دانشگاه شیراز با رویکرد مهارت آموزی، نوآوری و کارآفرینی در حوزه علوم انسانی دکتر محمد مهدی آجیلیان، مدیر مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز از آغاز اجرای رویدادهای مجازی با عنوان طرح ”…