مرور برچسب

اشعار قیصر امین پور

کتاب های پیشنهادی ؛ دکتر محمد مرادی

📍کتاب های پیشنهادی آقای دکتر محمد مرادی سلام این هم یک فهرست ساده. 🔸کتاب شرح شوق( دکتر سعید حمیدیان) شرح اشعار حافظ 🔹مجموعه اشعار قیصر امین‌پور( نشر مروارید) 🔸مجموعه اشعار سلمان هراتی(دفتر شعر جوان) 🔹کتیبه‌های ژنرال(اکبر صحرایی)…