مرور برچسب

اعتیاد مجازی

کارگاه جعبه ابزار مجازی والدین

مرکز بانوان سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. کارگاه جعبه ابزار مجازی والدین با ارائه: سرکار خانم صدیقه رئیسی سر فصل های این کارگاه به شرح زیر می باشد: اعتیاد مجازی هویت مجازی سلامت مجازی سرگرمی های مجازی…