مرور برچسب

اعضای شورای شهر شیراز

گفتگوی 30 نفر از کاندیدای برگزیده انتخابات شورای شهر شیراز

 گفتگوی 30 نفر از کاندیداهای شاخص انتخابات شورای شهر شیراز بر اساس نظرسنجی مردمی  یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 و 25 خردادماه 1400 از ساعت 16 الی 20  به صورت حضوری : خ شهید آقایی، حسینیه سیدالشهداء(ع)  پخش مستقیم از طریق :  …