مرور برچسب

الی بیت المقدس

مسابقه کتابخوانی الی بیت المقدس

مسابقه کتابخوانی #الی_بیت_المقدس آغاز برنامه های بزرگداشت #روز_جهانی_قدس با مسابقه کتابخوانی #الی_بیت_المقدس انتشار بخش هایی از کتاب های نام برده شده در پوستر یا خوانش بخش هایی از این کتاب ها یا هر کتاب دیگری در رابطه با مسئله #فلسطین…